Category Archive:คลิปเรียนภาษาจีน

ภาษาจีนสำหรับสั่งอาหารรับประทาน [Order Food In Chinese]

ภาษาจีนที่เราควรรู้เมื่อเข้าร้านอาหาร
(สั่งเครื่องดื่ม [饮料] คลิ๊กที่นี่)

 • 你好,请问几位?
  Nǐ hǎo, qǐngwèn jǐ wèi?
  สวัสดีครับ, ไม่ทราบว่ากี่ท่านครับ/คะ
 • 两位。
  Liǎng wèi.
  สองท่านครับ/ค่ะ
 • 我们要喝茶。
  Wǒmen yào hē chá.
  พวกเราต้องการน้ำชาครับ/ค่ะ  (我们 หมายถึงพวกเรา ใช้สำหรับแทนกลุ่มคนสองคนขึ้นไป)
 • 我要……..
  Wǒ yào…….
  ฉันต้องการ..ใส่สิ่งที่ต้องการเข้าไป.. (รายการอาหารภาษาจีนคลิ๊กที่นี่)
 • 我要这个。
  Wǒ yào zhège.
  ฉันต้องการอันนี้ (ชี้ไปที่รูปหรือรายการอาหารได้เลยครับ)
 • 再来一碗白饭。
  Zàilái yī wǎn báifàn.
  เพิ่มข้าวอีกถ้วยครับ
 • 买单。
  Mǎidān.
  เช็คบิลด้วยครับ

คำถามเมื่อต้องการไปห้องน้ำ

 • 请问,洗手间在哪里?
  Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎlǐ?
  โทษครับ, ห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ (洗手间 xǐshǒujiān ห้องน้ำ)
 • 在那边。
  Zài nà biān.
  อยู่ทางด้านนั้นครับ
 • 在后面。
  Zài hòumiàn.
  อยู่ด้านหลังครับ
 • 谢谢。
  Xièxiè.
  ขอบคุณครับ

ตัวอย่างคลิปจาก YOUTUBE

[tubepress mode=”tag” tagValue=”OrderFoodChinese”]

(more…)