หลากหลายความหมายของคำว่า 骄傲 เจียวอ้าว ,jiāo’ào
1) หยิ่งยโส,เย่อหยิ่ง,อวดดี,คิดว่าตัวเองเก่ง จึงดูถูกคนอื่น ทะนงตน (ความหมายลบ)
เช่น
他很骄傲,不理睬别人。
tā hěn jiāo’ào, bù lǐcǎi biérén
เขาหยิ่งยโสมาก ไม่สนใจคนอื่น
虚心使人进步,骄傲使人落后。
xūxīn shǐ rén jìnbù, jiāo’ào shǐ rén luòhòu
ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้มนุษย์เจริญก้าวหน้า ,ความเย่อหยิ่งทะนงตนทำให้มนุษย์ล้าหลัง

2) ภาคภูมิใจ (พ้องความหมายกับคำว่า 自豪 zìháo) (ความหมายบวก)
เช่น
我为你骄傲。
wǒ wèi nǐ jiāo’ào
ฉันภูมิใจในตัวคุณ/เธอ
我为你感到非常骄傲。
wǒ wèi nǐ gǎndào fēicháng jiāo’ào
ผมรู้สึกภูมิใจในตัวคุณมาก
妈妈为有这样好的儿子而感到骄傲。
māmā wèi yǒu zhèyàng hǎo de érzi ér gǎndào jiāo’ào
คุณแม่รู้สึกภาคภูมิใจที่มีลูกชายดีเช่นนี้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *