หลากหลายความหมายของคำว่า 面 (เมี่ยน, miàn) ค่ะ

1) ด้าน…./ ข้าง…. เช่น

 • 后面 hòumiàn ข้างหลัง
 • 里面 lǐmiàn ข้างใน
 • 前面 qiánmiàn ข้างหน้า
 • 外面 wàimiàn ข้างนอก
 • 上面 shàngmiàn ข้างบน
 • 下面 xiàmiàn ข้างล่าง

2) หน้า ,ใบหน้า เช่น

 • 面部 miànbù ใบหน้า
 • 面谈 miàntán คุยกันต่อหน้า
 • 面色 miànsè สีหน้า
 • 面试 miànshì สอบสัมภาษณ์ (ส่วนใหญ่ต้องทำต่อหน้ากรรมการสัมภาษณ์)
 • 面纱 miànshā ผ้าคลุมหน้า
 • 面对 miànduì เผชิญหน้า
 • 面熟 miànshú คุ้นๆหน้า
 • 面前 miànqián ต่อหน้า
 • 面貌 miànmào โฉมหน้า
 • 面孔 miànkǒng ใบหน้า
 • 面具 miànjù หน้ากาก

3) แป้งจากพืชทั้งหลาย,อาหารจำพวกแป้ง เช่น

 • 面包 miànbāo ขนมปัง (ทำมาจากแป้ง)
 • 面条 miàntiáo บะหมี่ เส้นหมี่ (ทำมาจากแป้ง)
 • 方便面 fāngbiànmiàn บะหมี่สำเร็จรูป
 • 干面 gānmiàn บะหมี่แห้ง
 • 汤面 tāngmiàn บะหมี่น้ำ
 • 炒面 chǎomiàn หมี่ผัด
 • 面粉 miànfěn แป้งหมี่ ,แป้งข้าวสาลี

4) ใช้เป็นลักษณะนามจีน
4.1) 用于扁平的东西 ใช้กับสิ่งของที่แบนราบ ,เรียบ เช่น

 • 镜子 jìngzi กระจกเงา
 • 玻璃 bōli กระจก
 • 锣 luó ฆ้อง
 • 墙壁 qiángbì กำแพง
 • 鼓 gǔ กลอง
 • 旗子 qízi ธง

4.2) 用于会见的次数 ใช้กับจำนวนครั้งของการพบหน้ากัน เช่น

 • 见过一面 jiànguòyīmiàn เคยพบแค่ครั้งเดียว
 • 见过她两面 jiànguòtāliǎngmiàn เคยพบหน้าหล่อน2ครั้ง

5) พื้นผิวของวัตถุ เช่น

 • 水面 shuǐmiàn พื้นผิวน้ำ
 • 地面 dìmiàn พื้นผิวโลก
 • 路面 lùmiàn พื้นผิวถนน
 • 桌面 zhuōmiàn พื้นผิวโต๊ะ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *