ถ้าหากเราใช้ 补 bǔ ในการผสมคำ มันจะมีความหมายว่า ปะ, เสริม/เติมให้สมบูรณ์ ,ชดเชย ,บำรุง เช่น

1) ปะ

  • 补丁 bǔdīng รอยปะ,ผ้าปะ,ปะ

2) ซ่อม

  • 补选 bǔxuǎn เลือกตั้งซ่อม
  • 补考 bǔkǎo สอบซ่อม

3) เสริม /เติมให้สมบูรณ์ 补充 bǔchōng เพิ่มเติม/เสริม 补给 bǔjǐ การเสริมกำลุัวยุทโธปกรณ์และเสบียงอาหาร 增补 zēngbǔ เสริมส่วนที่ขาด 填补 tiánbǔ เติมส่วนที่ขาดให้เต็ม 补习 bǔxí กวดวิชา เรียนเพิ่มเติม เรียนเสริม

4) ชดเชย 补课 bǔkè สอนชดเชย 补假 bǔjià วันหยุดชดเชย 补偿 bǔcháng ชดเชย/ ทดแทน 补休 bǔxiū หยุดพักชดเชย

5) บำรุง

  • 补药 bǔyào ยาบำรุง (补=บำรุง +药 =ยา => คำนี้ให้แปลจากหลังมาหน้า ยาบำรุง)
  • 补血 bǔxuè บำรุงเลือด (补=บำรุง + 血=เลือด)
  • 补身 bǔshēn บำรุงร่างกาย (补=บำรุง + 身(ย่อมาจาก身体=ร่างกาย )

***เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินโฆษณายาจีน “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” ซึ่งในภาษาจีนก็คือ “久正补身胶囊” jiǔ zhèng bǔ shēn jiāonáng (久正 จิ่วเจิ้ง(ชื่อเฉพาะ),补身 บำรุงร่างกาย ,胶囊 แคปซูล) => ยาแคปซูลบำรุงร่างกายจิ่วเจิ้ง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *