หลากหลายความหมายของคำว่า  草 เฉ่า cǎo
1) หญ้า
เช่น

 • 草原 cǎoyuán ทุ่งหญ้า
 • 草场 cǎochǎng สนามหญ้า
 • 草坪 cǎopíng สนามหญ้า
 • 草丛 cǎocóng พงหญ้า
 • 草料 cǎoliào หญ้าเลี้ยงสัตว์
 • 草根 cǎogēn รากหญ้า(คนระดับล่างสุดของสังคม)
 • 青草 qīngcǎo หญ้าสด
 • 野草 yěcǎo หญ้าป่า

สำนวนที่เกี่ยวข้องค่ะ
*** 草木皆兵 cǎomùjiēbīng
หวาดกลัวจนเกินไป เห็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นข้าศึกไปหมด
*** 草菅人命 cǎojiānrénmìng
เห็นชีวิตคนเสมือนต้นหญ้า! (สำนวนนี้คนไทยเราชอบพูดว่า เห็นชีวิตคนเป็นผักปลา)

2) ฟาง

 • 稻草 dàocǎo ฟางข้าว  => 稻草人 dàocǎorén หุ่นไล่กา
  (ส่วนใหญ่หุ่นไล่กามักทำมาจากฟางข้าวค่ะ เลยเรียกแบบนี้)
 • 草帽 cǎomào หมวกฟาง
 • 草纸 cǎozhǐ กระดาษฟาง
 • 草鞋 cǎoxié รองเท้าฟาง
 • 草绳 cǎoshéng เชือกฟาง
 • 草菇 cǎogū เห็ดฟาง

** 草包 cǎobāo ถุงที่สานด้วยฟางข้าว อุปมาว่า คนที่ไร้ความสามารถ ซื่อบื้อ ไม่เอาไหน ไม่เป็นโล้เป็นพาย

3) หวัด /ทำแบบลวกๆ

 • 草书 cǎoshū อักษรเฉ่าซู
 • 潦草 liáocǎo หวัดๆ
 • 草率 cǎoshuài ลวกๆ
 • 草草 cǎocǎo ลวกๆ

4) แบบร่าง

 • 草样 cǎoyàng แบบร่าง
 • 草稿 cǎogǎo ฉบับร่าง
 • 草案 cǎo’àn ฉบับร่าง

5) สมุนไพร

 • 草药 cǎoyào ยาสมุนไพร

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *