比字两把刀

比字两把刀

比字两把刀
อักษรเปรียบเทียบ(比) เสมือนกับมีดสองเล่ม
一把伤他人
เล่มหนึ่งทำร้ายผู้อื่น
一把伤自身
เล่มหนึ่งทำร้ายตนเอง
若寻求幸福
หากคิดจะหาความสุขแล้วล่ะก็
从不比较开始。
ต่อไปก็เลิกเปรียบเทียบกับผู้อื่นซะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *