หลากหลายความหมายของคำว่า 死 (สื่อ, sǐ) ค่ะ

1) (สิ่งมีชีวิต) เสียชีวิต/ตาย/ดับ (ตรงข้ามกับ 生,活 มีชีวิต ) เช่น

 • 人死不能复生 rén sǐ bùnéng fùshēng คนตายแล้วมิอาจฟื้นคืน
 • 花枯死了 huā kūsǐle ดอกไม้เหี่ยวแห้งตาย
 • 这棵树死了zhè kē shù sǐle ต้นไม้ต้นนี้นี้ตายแล้ว
 • 死火山 sǐhuǒshān ภูเขาไฟที่ดับแล้ว
 • 死尸 sǐshī ศพ
 • 死人 sǐrén คนตาย
 • 死者 sǐzhě ผู้ตาย
 • 死亡 sǐwáng ตาย
 • 死讯 sǐxùn ข่าวมรณกรรม

2) ไม่ลงรอยกัน เช่น

 • 死敌 sǐdí ศัตรูคู่อาฆาต
 • 死对头 sǐduìtóu ศัตรูคู่อาฆาต

3) ไม่สนใจชีวิต/แลกด้วยชีวิต/ สู้ตาย เช่น

 • 死战 sǐzhàn สู้รบด้วยชีวิต
 • 死守 sǐshǒu รักษาฐานที่มั่นอย่างสุดชีวิต

4) ยืนหยัดไม่เปลี่ยนแปลง (แม้ตัวตาย) เช่น

 • 死不认输 sǐ bù rènshū ถึงตายก็ไม่ยอมแพ้
 • 死不认错 sǐ bù rèncuò ถึงตายก็ไม่ยอมรับผิด

5) แสดงระดับถึงขีดสุด เช่น

 • 吵死了 chǎosǐle หนวกหูสุดๆ
 • 高兴死了gāoxìngsǐle ดีใจสุดขีด
 • 热死了rèsǐle ร้อนสุดๆ

6) แข็งทื่อ ทื่อ ไม่คล่อง ดื้อรั้น เข่น

 • 死板 sǐbǎn แข็งทื่อ ไร้ชีวิตชีวา
 • 死脑筋 sǐnǎojīn สมองทึ่มทื่อ
 • 死硬 sǐyìng แข็งทื่อ ดื้อรั้น
 • 死心眼儿 sǐ xīn yǎnr หัวรั้น คนหัวรั้น

7) ตัน (ไม่สามารถผ่านไปได้) เช่น

 • 死胡同 sǐhútòng ซอยตัน
 • 死路 sǐlù ทางตัน
 • 死路一条 sǐlùyītiáo ทางตัน

8) สิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (ตายตัว) ,ไม่ยืดหยุ่น เช่น

 • 开会的时间要定死。 kāihuì de shíjiān yào dìng sǐ เวลาประชุมต้องกำหนดตายตัวแน่นอน
 • 死规矩 sǐguīju กฎตายตัวไม่ยืดหยุ่น
 • 死记硬背 sǐjìyìngbèi ท่องจำตายตัว

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *