อักษรจีนที่คล้ายคลึงกันค่ะ 末 (mò) VS 未 (wèi)

1) 末 mò => ปลาย/สุดท้าย เช่น
1.1) ปลาย

 • 末代 mòdài ปลายสมัย/ปลายรัชกาล
 • 周末 zhōumò ปลายสัปดาห์/สุดสัปดาห์
 • 月末 yuèmò ปลายเดือน
 • 年末 niánmò ปลายปี/สิ้นปี

1.2) สุดท้าย

 • 末班车 mòbānchē รถเที่ยวสุดท้าย
 • 末日 mòrì วาระสุดท้าย
 • 世界末日 shìjiè mòrì วันสิ้นโลก(วาระสุดท้ายของโลก)

2) 未 wèi => ไม่/ยังไม่ , อนาคต เช่น

2.1) ไม่/ยังไม่

 • 未必 wèibì ไม่แน่/ไม่แน่ว่า
 • 未曾 wèicéng ไม่เคย
 • 未便 wèibiàn ไม่สะดวกที่จะ….
 • 未成年 wèichéngnián ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 未婚 wèihūn โสด /ยังไม่ได้แต่งงาน (未 ยังไม่+婚 แต่งงาน )

2.2) อนาคต 未来 wèilái อนาคต

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

one responses

 1. Jantana says:

  未 มีคำนี้เดี่ยวๆอยู่ในจี้ แปลว่าอะไรคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *