ข้อคิดดีๆค่ะ

 • 孝顺父母不要等成年, 懂事时就要孝顺。
  xiàoshùn fùmǔ bùyào děng chéngnián, dǒngshì shí jiù yào xiàoshùn
  กตัญญูต่อบิดามารดาไม่ต้องรอให้บรรลุนิติภาวะ(หรือโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อน)
  เมื่อเราโตพอที่จะรู้เรื่องแล้ว ก็ควรแสดงความกตัญญูต่อท่านทั้งสอง
 • 孝顺父母不要等有钱,只用心就能孝顺。
  xiàoshùn fùmǔ bùyào děng yǒu qián, zhǐ yòngxīn jiù néng xiàoshùn
  กตัญญูต่อบิดามารดาไม่ต้องรอให้ร่ำรวย(หรือมีเงินเป็นมหาเศรษฐีเสียก่อน)
  ขอแค่มีความตั้งใจก็สามารถกตัญญูต่อท่านทั้งสองได้
 • 孝顺父母不要等有闲,随时随地可孝顺。
  xiàoshùn fùmǔ bùyào děng yǒu xián , suíshí suídì kě xiàoshùn
  กตัญญูต่อบิดามารดาไม่ต้องรอให้มีเวลา(หรือว่างเสียก่อน)
  ทุกที่ทุกเวลา เราก็สามารถกตัญญูต่อท่านทั้งสองได้
 • 孝顺父母不要等百年,父母在世就孝顺。
  xiàoshùn fùmǔ bùyào děng bǎinián, fùmǔ zàishì jiù xiàoshùn
  กตัญญูต่อบิดามารดาไม่ต้องรอให้ท่านทั้งสองเสียชีวิตไปเสียก่อน
  ถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ เราก็สามารถแสดงความกตัญญูต่อท่านทั้งสองได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *