คำศัพท์ในภาษาจีนที่ลงท้ายด้วย 子 จึ,zi (อ่านเสียงเบา) ที่พบเห็นบ่อยๆในชีวิตประจำวันค่ะ เช่น

 • 桌子 zhuōzi โต๊ะ
 • 孩子 háizi เด็ก
 • 胖子 pàngzi คนอ้วน
 • 瘦子 shòuzi คนผอม
 • 矮子 ǎizi คนเตี้ย
 • 椅子 yǐzi เก้าอี้
 • 骗子 piànzi สิบแปดมงกุฏ
 • 瓶子 píngzi ขวด
 • 影子 yǐngzi เงา
 • 种子 zhǒngzi เมล็ดพันธุ์
 • 竹子 zhúzi ไม้ไผ่
 • 样子 yàngzi รูปแบบ,ลักษณะ
 • 鸭子 yāzi เป็ด
 • 梳子 shūzi หวี
 • 席子 xízi เสื่อ
 • 屋子 wūzi ห้อง
 • 房子 fángzi บ้าน
 • 兔子 tùzi กระต่าย
 • 毯子 tǎnzi พรม
 • 袜子 wàzi ถุงเท้า
 • 帽子 màozi หมวก
 • 饺子 jiǎozi เกี๊ยว
 • 轿子 jiàozi เกี้ยว
 • 裤子 kùzi กางเกง
 • 筷子 kuàizi ตะเกียบ
 • 碟子 diézi จาน
 • 篮子 lánzi ตระกร้า
 • 镜子 jìngzi กระจก
 • 鸽子 gēzi นกพิราบ
 • 子 húzi หนวดเครา
 • 斧子 fǔzi ขวาน
 • 钉子 dīngzi ตะปู
 • 妻子 qīzi ภรรยา
 • 笛子 dízi ขลุ่ย
 • 村子 cūnzi หมู่บ้าน
 • 虫子 chóngzi แมลง หนอน
 • 锤子 chuízi ค้อน
 • 叉子 chāzi ส้อม
 • 鞭子 biānzi แส้
 • 杯子 bēizi แก้วน้ำ
 • 袋子 dàizi ถุง กระสอบ
 • 轮子 lúnzi ล้อ
 • 麦子 màizi ข้าวสาลี
 • 稿子 gǎozi ต้นร่าง
 • 盒子 hézi กล่อง/ตลับ
 • 罐子 guànzi กระปุก/กระป๋อง
 • 旗子 qízi ธง
 • 垫子 diànzi เบาะรอง
 • 掸子 dǎnzi ไม่ขนไก่
 • 单子 dānzi ผ้าปูที่นอน
 • 胆子 dǎnzi ความกล้า
 • 蛋子 dànzi ไข่
 • 担子 dànzi คานหาบ
 • 铲子 chǎnzi พลั่ว
 • 脯子 púzi ส่วนอกของสัตว์
 • 铺子 pùzi ร้านค้า

***ข้อสังเกต คำลงท้ายคำศัพท์ข้างต้นจะอ่านเสียง zi ,จึ ซึ่งเป็นเสียงเบาค่ะ ***เพื่อนๆอย่าเผลอไปอ่านมันว่า “zǐ,จื่อ ” ค่ะ!

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *