หลากหลายความหมายของคำว่า 受 โซ่ว,shòu ค่ะ

1) ได้รับ,ประสบ,ถูกกระทำ เช่น
1.1) รับ/ได้รับ

 • 受贿 shòuhuì รับสินบน
 • 受伤 shòushāng ได้รับบาดเจ็บ
 • 受欢迎 shòuhuānyíng ได้รับความนิยม
 • 受益 shòuyì ได้รับผลประโยชน์
 • 受命 shòumìng รับคำสั่ง

1.2) ประสบ

 • 受难 shòunàn ประสบภัย
 • 受难者 shòunànzhě ผู้ประสบภัย
 • 受灾 shòuzāi ประสบภัยพิบัติ
 • 受挫 shòucuò ประสบอุปสรรค

1.3) ถูก/โดน

 • 受害 shòuhài ถูกประทุษร้าย
 • 受害者 shòuhàizhě ผู้ถูกประทุษร้าย
 • 受罚 shòufá ถูกปรับ ถูกลงโทษ
 • 受辱 shòurǔ ถูกเหยียดหยาม
 • 受骗 shòupiàn ถูกหลอก โดนต้ม
 • 受阻 shòuzǔ ถูกขัดขวาง
 • 受凉 shòuliáng ร่างกายโดนอากาศเย็น

2) อดทนอดกลั้น เช่น

 • 忍受 rěnshòu อดทนอดกลั้น
 • 受不了 shòubùliǎo ทนไม่ไหว ,รับไม่ไหว
 • 受不了了 shòubùliǎole ทนไม่ไหวแล้ว, รับไม่ไหวแล้ว
 • 真受不了 zhēnshòubùliǎo ทนไม่ไหวแล้วจริงๆ,สุดจะทนแล้วจริงๆ
 • 快受不了了 kuàishòubùliǎole ใกล้จะทนไม่ไหวแล้ว

ตัวอย่างประโยค
今天的天气热得要命,我快受不了了 。
jīntiān de tiānqì rè de yàomìng, wǒ kuài shòu bùliǎole
วันนี้อากาศร้อนมากกกก(ร้อนแทบตาย) ฉันจะทนไม่ไหวแล้ว!

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *