หลากหลายความหมายของคำว่า 利 (ลี่,lì) ค่ะ

1) แหลมคม,คม (ตรงข้ามกับ 钝 dùn ทื่อ,ทู่) เช่น

 • 锋利 ruìlì แหลมคม
 • 锐利 ruìlì แหลมคม
 • 利刀 lìdāo มีดคม
 • 利爪 lìzhuǎ กรงเล็บที่แหลมคม

2) ราบรื่น,สะดวก เช่น

 • 顺利 shùnlì ราบรื่น
 • 事事顺利 shìshìshùnlì ทุกเรื่องราบรื่น
 • 工作顺利 gōngzuòshùnlì การงานราบรื่น
 • 便利 biànlì สะดวก
 • 便利店 biànlìdiàn ร้านสะดวกซื้อ

3) ผลประโยชน์,ประโยชน์ เช่น

 • 利益 ผลประโยชน์
 • 利诱 lìyòu ล่อด้วยผลประโยชน์
 • 利于 lìyú เป็นประโยชน์ต่อ….
 • 利用 lìyòng ใช้เป็นประโยชน์
 • 利己 lìjǐ เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว
 • 利弊 lìbì คุณและโทษ
 • 利害 lìhài ผลประโยชน์และความเสียหาย ,คุณและโทษ (** ข้อสังเกต “利害 ” พ้องเสียงกับ” 厉害 ” แต่คนละความหมาย คำว่า 厉害 จะหมายถึง ร้ายแรง/รุนแรง,เก่งมาก )

4) กำไร ,ดอกเบี้ย เช่น

 • 薄利 bólì กำไรเล็กๆน้อยๆ
 • 薄利多销 bólìduōxiāo กำไรน้อยแต่จำนวนจำหน่ายมาก
 • 利润 lìrùn กำไร
 • 利钱 lìqián เงินกำไร
 • 利率 lìlǜ อัตราดอกเบี้ย
 • 利息 lìxī ดอกเบี้ย
 • 获利 huòlì ได้กำไร
 • 大吉大利 dàjídàlì ขอให้มีมหามงคล เฮงๆๆ ผลกำไรเพิ่มพูล(คำอวยพร)
 • 一本万利 yīběnwànlì ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมหาศาล (คำอวยพร)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *