หลากหลายความหมายของคำว่า 公 กง, gōng
1) เพศผู้ (ตรงข้ามกับ 母 เพศเมีย) ใช้กับสัตว์
เช่น

公鸡 gōngjī ไก่ตัวผู้ (ตรงข้ามกับ 母鸡 mǔjī ไก่ตัวเมีย)
公绵羊 gōngmiányáng แกะตัวผู้
公野猪 gōngyězhū หมูป่าตัวผู้

2) สาธารณะ/ส่วนรวม (ตรงข้ามกับ 私)
เช่น

公厕 gōngcè สุขาสาธารณะ
公而忘私 gōng ér wàng sī สละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อเห็นแก่ส่วนรวม
公共 gōnggòng สาธารณะ
公墓 gōngmù สุสานสาธารณะ
公物 gōngwù ของส่วนรวม
公益 gōngyì สาธารณประโยชน์
公园 gōngyuán สวนสาธารณะ

在公共场所接吻 zài gōnggòng chǎngsuǒ jiēwěn จูบกันในที่สาธารณะ
***
智而用私,不若愚而用公
zhì ér yòng sī, bù ruò yú ér yòng gōng
[คนที่มีปัญญาแต่เห็นแก่ตัว สู้คนโง่ที่ทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้]

3) ราชการ
เช่น

公务员 gōngwùyuán ข้าราชการ
公函 gōnghán หนังสือราชการ
公事 gōngshì งานราชการ
公职 gōngzhí ตำแหน่งราชการ

4) ความเป็นธรรม/ยุติธรรม/เที่ยงธรรม
เช่น

公道 gōngdào ความเป็นธรรม
公平 gōngpíng ยุติธรรม
公正 gōngzhèng เที่ยงธรรม ยุติธรรม

5) รัฐ/รัฐบาล/หลวง
เช่น

公立 gōnglì ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาล
公立学校 gōnglìxuéxiào โรงเรียนรัฐบาล (ตรงข้ามกับ 私立学校 sīlìxuéxiào โรงเรียนเอกชน)
公路 gōnglù ทางหลวง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *