หลากหลายความหมายของคำว่า 光 กวง,guāng ค่ะ

1) แสง รังสี รัศมี ความสว่างไสว แสงสว่าง มันเงา เช่น

 • 月光 yuèguāng แสงจันทร์
 • 日光 rìguāng แสงอาทิตย์
 • 光能 guāngnéng พลังงานแสง
 • 光年 guāngnián ปีแสง
 • 光源 guāngyuán แหล่งกำเนิดของแสง
 • 光速 guāngsù ความเร็วของแสง
 • 光线 guāngxiàn แสง รังสี
 • 光辐射 guāngfúshè การแผ่รังสี
 • 光芒 guāngmáng รัศมี รังสีแสง
 • 光亮 guāngliàng แสงสว่าง
 • 光明 guāngmíng แสงสว่าง,รุ่งโรจน์
 • 光泽 guāngzé มันเงา

2) เพียง….เท่านั้น,เพียงแต่ (เหมือน只 zhǐ คือเป็นคำกริยาวิเศษณ์)

ตัวอย่างประโยค

 • 你怎么光吃肉,一点儿蔬菜也不吃。
  nǐ zěn me guāng chī ròu yī diǎnr shūcài yě bù chī
  ทำไมเธอถึงทานแต่เนื้อสัตว์ ไม่ทานผักซักนิดเลยหล่ะ
 • 他的毛病是光说不做。
  tā de máo bìng shì guāng shuō bú zuò
  ข้อบกพร่องของเขาคือ พูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำ

3) หมดเกลี้ยง เกลี้ยง สิ้น ไม่เหลือ เปลือย โล่ง โล้น เช่น

 • 光滑 guānghuá เกลี้ยงเกลา
 • 光溜 guāngliu เกลี้ยงเกลา
 • 光身 guāngshēn เปลือยกาย
 • 光棍儿 guāng gùnr ชายโสด(ถ้าแปลตรงตัวจะหมายถึง กระบองเปล่า)
 • 打光棍儿 dǎ guāng gùnr ชายโสด (ถ้าตรงตัวจะหมายถึง ควงกระบองเปล่า)
  *** สาเหตุที่คนจีนเรียกคนโสด ที่ยังไม่ได้แต่งงานว่า 打光棍儿 เพราะ คนจีนให้ความสำคัญกับการมีลูกหลานอย่างมาก จึงนิยมใช้ต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขามากมายมาเปรียบเทียบกับการมีลูกหลานมาก มาย พ่อแม่เปรียบเหมือนลำต้น ลูกหลานเปรียบเสมือนกิ่งก้าน ดังนั้น กระบองเปล่า ก็เปรียบเสมือนเป็นกิ่งไม้เกลี้ยงๆ ไร้เปลือก ไร้ใบ เท่ากับไร้ลูกหลานสืบสกุล ! (คำนี้จึงมีความหมายในแง่ลบค่ะ)
 • 光秃秃 guāngtūtū โกร๋น 光头 guāngtóu หัวล้าน

ตัวอย่างประโยค

 • 我钱花光了。
  wǒ qián huā guāng le
  ฉันใช้เงินหมดเกลี้ยงแล้ว
 • 这个月的薪水,她已经花光了。
  zhè ge yuè de xīn shuǐ tā yǐ jīng huā guāng le
  เงินเดือนเดือนนี้ เขาใช้จ่ายจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือ

**คำกริยา+光了 => หมายถึง สิ่งๆ หนึ่งได้ถูกทำกริยาดังกล่าวจนหมดหรือไม่มีเหลือแล้ว เช่น

 • 票卖光了。
  piào mài guāng le
  ตั๋ว/บัตรขายหมดแล้ว
 • 吃光了。
  chī guāng le
  ทานหมดเกลี้ยงแล้ว
 • 花光了 huā guāng le
  ใช้จนเหลี้ยง

** ในที่นี้ 光 จะหมายถึง 完 ,一点不剩 (หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือ)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *