หลากหลายความหมายของคำว่า 代 ไต้,dài ค่ะ
1) แทน ตัวแทน ผู้แทน
เช่น

 • 代课 dàikè สอนแทน
 • 代孕 dàiyùn ตั้งครรภ์แทน (หรือ อุ้มบุญ)
 • 代销 dàixiāo จำหน่ายแทน
 • 代表 dàibiǎo แทน ผู้แทน
 • 代表团 dàibiǎotuán คณะผู้แทน
 • 代理 dàilǐ จัดการแทน
 • 代替 dàitì แทน
 • 代词 dàicí คำสรรพนาม(คำแทนนามในไวยากรณ์)
 • 民代 míndài ผู้แทนราษฎร์

** เพื่อนๆคงเคยได้ฟังเพลง
“月亮代表我的心 ” yuèliang dàibiǎo wǒ de xīn  พระจันทร์แทนใจฉัน ของเติ้งลี่จวิน
คำว่า 代表 นอกจากความหมายว่า แทน ยังมีความหมายอื่นคือ
” หมายความว่า…..” รูปปฏิเสธคือ 不代表 ไม่ได้หมายความว่า…. ไม่ได้แสดงถึง…

ตัวอย่างประโยค
我不哭,并不代表我心里没流泪。
wǒbùkū, bìngbùdàibiǎo wǒxīnlǐméiliúlèi
我坚强,并不代表什么事都没发生。
wǒjiānqiáng, bìngbùdàibiǎo shénmeshìdōuméifāshēng
ที่ฉันไม่ร้องไห้ ไม่ได้หมายความว่า ในใจไม่มีน้ำตา
ที่ฉันเข้มแข็ง ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
(เครดิตประโยคจากเพจ love of secret)

2) ยุค/สมัย,รุ่น,ราชวงศ์
เช่น

 • 现代 xiàndài ยุคปัจจุบัน
 • 古代 gǔdài ยุคโบราณ
 • 年代 niándài ยุค/สมัย
 • 时代 shídài ยุค/สมัย
 • 当代 dāngdài ยุคร่วมสมัย
 • 代沟 dàigōu ความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่น
 • 唐代 tángdài สมัยราชวงศ์ถัง
 • 汉代 hàndài สมัยราชวงศ์ฮั่น
 • 朝代 cháodài ราชวงศ์

ตัวอย่างประโยค
李白是唐代伟大的诗人
lǐbái shì táng dài wěi dà de shī rén
หลี่ไป๋เป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์ถัง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *