หลากหลายความหมายของคำว่า 亲 ชิน, qīn ค่ะ

1) มีความสัมพันธ์หรือสนิทสนมกัน,เป็นญาติกัน เกี่ยวดองกัน สายเลือดเดียวกัน ,และยังใช้เป็นคำเรียกญาติด้วย เช่น

 • 亲戚 qīnqī ญาติ
 • 亲人 qīnrén ญาติพี่น้อง
 • 亲友 qīnyǒu ญาติมิตร
 • 亲属 qīnshǔ ญาติทางสายเลือด
 • 亲切 qīnqiè สนิทสนม
 • 亲密 qīnmì สนิทสนม
 • 亲近 qīnjìn สนิทกัน
 • 亲昵 qīnnì สนิทกันมาก

2) วางไว้หน้าอวัยวะในร่างกาย จะหมายถึง ทำกริยานั้นด้วยตนเอง เช่น

 • 亲眼 qīnyǎn เห็นด้วยตาของตัวเอง,เห็นกับตา
 • 亲耳 qīn ěr ได้ยินด้วยหูของตัวเอง,ได้ยินมากับหู
 • 亲手 qīnshǒu ทำด้วยมือของตัวเอง
 • 亲口 qīnkǒu พูดเอง พูดด้วยปากของตัวเอง

3) จูบ จุมพิต เช่น

 • 亲吻 qīnwěn จูบ จุมพิต
 • 亲嘴 qīnzuǐ จูบ
 • 让我亲一亲 ràngwǒqīnyīqīn ให้ฉันจูบหน่อย
 • 亲亲我 qīnqīnwǒ จูบฉันหน่อยสิ (ภาษาแชท=775)

4) ที่รัก เช่น

 • 亲爱 qīn’ài ที่รัก

5) หมั้น,แต่งงาน เช่น

 • 结亲 jiéqīn สมรส(สองครอบครัว), ผูกเป็นญาติด้วยการแต่งงานกัน
 • 定亲 dìngqīn หมั้น(พ่อแม่เป็นฝ่ายจัดการให้)
 • 亲事 qīnshì เรื่องการแต่งงาน
 • 娶亲 qǔqīn แต่งภรรยา

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *