事在人为

事在人为

事在人为。
สรรพสิ่งอยู่ที่คนกำหนด

要得富贵福泽,天主张,由不得我 ; 要做贤人君子,我主张,由不得天。
จะร่ำรวยมากมีโชคลาภวาสนาเท่าใด ขึ้นกับฟ้าลิขิต ไม่ได้ขึ้นกับข้า จะเป็นคนดีมีปัญญาเป็นปราชญ์ ขึ้นกับตัวข้าเอง ไม่ได้ขึ้นกับฟ้า

指事情要靠人去做的。在一定的条件下,事情能否做成要看人的主观努力如何。 可以给人以自信,树立信心。
หมายถึง สิ่งต่าง ๆต้องอาศัยคนไปทำ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้ เรื่องนั้นจะทำได้สำเร็จหรือไม่ ย่อมขึ้นกับความมานะพยายามของตัวเราเอง เป็นคำที่ใช้เพื่อให้กำลังใจผู้ฟัง ให้เขาเชื่อมั่นในตนเอง

出处 : 明•冯梦龙《东周列国志》第六十九回:“事在人为耳,彼朽骨者何知。” 常与“命由天定”合用,形容命运由天定,成事在于人为。

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *