อักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะ^__^ “買 mǎi , 賣 mài ,實 shí”

1) 買 mǎi => ซื้อ เช่น

 • 買方 mǎifāng ฝ่ายซื้อ
 • 買價 mǎijià ราคาซื้อ
 • 買主 mǎizhǔ ผู้ซื้อ

2) 賣 mài => ขาย เช่น

 • 賣方 màifāng ฝ่ายขาย
 • 賣價 màijià ราคาขาย
 • 賣身 màishēn ขายตัว
 • 賣出 màichū ขายออก
 • 賣國 màiguó ขายชาติ
 • 賣主 màizhǔ ผู้ขาย

เทคนิคการจำคำว่า 買 ซื้อ, 賣 ขาย แบบง่ายๅ เราจะเห็นได้ว่า อักษร 買 mǎi มันไม่มีหมวกบนหัว เราจึงต้องซื้อมาเติมให้ มันจึงมีความหมายว่า” ซื้อ” ส่วนอักษร 賣 mài มันมีหมวกบนหัว เราต้องขายออกไป มันจึงมีความหมายว่า “ขาย” (สรุป: ถ้าไม่มีต้องซื้อมาเติม ถ้ามีต้องขายออกไป อิอิ)

3) 實 shí => จริง เช่น

 • 實話 shíhuà คำพูดที่เป็นจริง
 • 實說 shíshuō พูดตามความจริง
 • 實在 shízài จริงๆ แท้จริงแล้ว (กริยาวิเศษณ์)
 • 實際 shíjì ความเป็นจริง
 • 實據 shíjù หลักฐานที่เป็นจริง
 • 實況 shíkuàng สภาพที่เป็นจริง เหตุการณ์ที่เป็นจริง
 • 實權 shíquán อำนาจแท้จริง
 • 實數 shíshù จำนวนจริง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>