อักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะ 乌 wū VS 鸟 niǎo

1) 乌 wū => สีดำ,อีกา,ชาอูหลง เช่น
1.1) สีดำ,ดำ

 • 乌黑 wūhēi ดำสนิท
 • 乌云 wūyún เมฆดำ

1.2) อีกา (นกตัวที่มีสีดำ)

 • 乌鸦 wūyā อีกา (แต่ถ้า 乌鸦嘴 Wūyā zuǐ จะหมายถึง ปากปีจอ, ปากหมา, ปากเสีย)

1.3) ชาอูหลง

 • 乌龙茶 wūlóngchá ชาอูหลง (แต่คนไทยชอบอ่านเพี้ยนเป็น”อู่หลง”!!!)

2) 鸟 niǎo => นก เช่น

 • 鸟儿 niǎor นก
 • 鸟类 niǎolèi สัตว์จำพวกนก
 • 鸟粪 niǎofèn ขี้นก
 • 鸟笼 niǎolóng กรงนก
 • 鸟巢 niǎocháo รังนก

***ศัพท์จีนที่มีความหมายเกี่ยวกับนกประเภทต่างๆมักจะมีอักษร”鸟” เป็นส่วนประกอบของคำค่ะ เช่น

 • 鸽子 Gēzi นกพิราบ
 • 鹳 Guàn นกกระสา
 • 鹰 Yīng นกอินทรี
 • 鹦鹉 Yīngwǔ นกแก้ว
 • 鸵鸟 Tuóniǎo นกกระจอกเทศ
 • 秃鹫 Tūjiù อีแร้ง
 • 鸳鸯 Yuānyāng นกเป็ดน้ำ

สอนวิธีจำง่ายๆค่ะ^^ สังเกตดีๆว่าอักษร 鸟 niǎo และ 乌 wū แตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่มีจุดสีดำเล็กๆ ซึ่งจุดสีดำเล็กๆนั้นจะใช้แทนดวงตาของนก ส่วนอักษร 乌 wū ไม่มีจุดสีดำเล็กๆ เพราะว่า อีกามันตัวสีดำ เราจึงมองไม่เห็นดวงตาของมันค่ะ อิอิ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *