ชุดคำศัพท์ที่ต้องอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนค่ะ
(ทุกๆคนคงทราบดีว่า ในภาษาจีนจะมีเครื่องหมายเสียงวรรณยุกต์พินอิน 4 เสียง แต่สังเกตให้ดีๆว่า พยางค์ที่ไม่มีเครื่องหมายเสียงวรรณยุกต์นั้นเป็นพยางค์เสียงเบา จะออกเสียงสั้นและเบากว่าพยางค์ปกติ : สรุปคือ เสียงเบา จะไม่มีการเติมวรรณยุกต์บนตัวพินอิน)
เช่น

 • 窗户 chuānghu หน้าต่าง
 • 大夫 dàifu หมอ
 • 答应 dāying ขานรับ รับปาก
 • 答理 dāli สนใจ
 • 报酬 bàochou ค่าตอบแทน
 • 长处 chángchu ความถนัด
 • 短处 duǎnchu ข้อบกพร่อง
 • 好处 hǎochu ผลดี ประโยชน์
 • 害处 hàichu ผลเสีย
 • 益处 yìchu ประโยชน์
 • 苍蝇 cāngying แมลงวัน
 • 称呼 chēnghu เรียก
 • 出息 chūxi อนาคต
 • 认识 rènshi รู้จัก
 • 知识 zhīshi ความรู้
 • 豆腐 dòufu เต้าหู้
 • 东西 dōngxi สิ่งของ
 • 干巴 gānba แห้งแล้ง
 • 甘蔗 gānzhe อ้อย
 • 耳朵 ěrduo หู
 • 唠叨 láodao บ่น
 • 骨头 gǔtou กระดูก
 • 枕头 zhěntou หมอน
 • 胳膊 gēbo แขน
 • 姑娘 gūniang หญิงสาว
 • 和尚 héshang พระสงฆ์
 • 蘑菇 mógu เห็ด
 • 明白 míngbai เข้าใจ
 • 狐狸 húli สุนัขจิ้งจอก
 • 咳嗽 késou ไอ (อาการ)
 • 力气 lìqi กำลัง
 • 戒指 jièzhi แหวน
 • 朋友 péngyou เพื่อน
 • 屁股 pìgu ก้น
 • 行李 xíngli สัมภาระ , กระเป๋าเดินทาง
 • 休息 xiūxi พักผ่อน
 • 消息 xiāoxi ข่าวคราว
 • 喜欢 xǐhuan ชอบ
 • 娃娃 wáwa ตุ๊กตา เด็กเล็ก
 • 暖和 nuǎnhuo อบอุ่น
 • 漂亮 piàoliang สวย
 • 便宜 piányi ราคาถูก
 • 吓唬 xiàhu ขู่
 • 月亮 yuèliang พระจันทร์
 • 嘴巴 zuǐba ปาก
 • 下巴 xiàba คาง
 • 尾巴 wěiba หาง
 • 哑巴 yǎba คนใบ้
 • 丈夫 zhàngfu สามี
 • 意思 yìsi ความหมาย
 • 招呼 zhāohu ทักทาย
 • 早晨 zǎochen ตอนเช้า รุ่งอรุณ
 • 早上 zǎoshang เช้า
 • 晚上 wǎnshang กลางคืน
 • 欺负 qīfu รังแก
 • 扫帚 sàozhou ไม้กวาด
 • 师傅 shīfu อาจารย์
 • 舒服 shūfu สบาย
 • 衣服 yīfu เสื้อผ้า
 • 疏忽 shūhu ประมาท
 • 打扮 dǎban แต่งตัว
 • 萝卜 luóbo หัวผักกาด
 • 马虎 mǎhu สะเพร่า
 • 力量 lìliang กำลัง
 • 模糊 móhu เลือนราง
 • 亲戚 qīnqi ญาติ
 • 头发 tóufa เส้นผม
 • 骆驼 luòtuo อูฐ
 • 客气 kèqi เกรงใจ
 • 规矩 guīju ขนบธรรมเนียมประเพณี, จารีตประเพณี
 • 觉得 juéde รู้สึกว่า
 • 记得 jìde จำได้
 • 巴不得 bābude หวังเป็นอย่างยิ่ง
 • 舍不得 shěbude เสียดาย ทิ้งไม่ลง
 • 舍得 shěde ไม่เสียดาย ทิ้งลงได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *