ศัพท์จีนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า”ผู้…..”
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ(เอาเท่าที่นึกออกก่อนนะ)

 • 女人 ผู้หญิง
 • 男人 ผู้ชาย
 • 听众 ผู้ฟัง
 • 观众 ผู้ชม
 • 参加者 ผู้เข้าร่วม
 • 竞争者 ผู้เข้าแข่งขัน
 • 恐怖分子 ผู้ก่อการร้าย
 • 受害者 ผู้เคราะห์ร้าย
 • 受伤者 ผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • 遇难者 ผู้ประสบภัย
 • 移民者 ผู้อพยพ
 • 失踪者 ผู้สูญหาย
 • 死者 ผู้ตาย
 • 纳税人 ผู้ชำระภาษี
 • 消费者 ผู้บริโภค
 • 难民 ผู้ลี้ภัย => 政治难民 ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
 • 歹徒 ผู้ร้าย
 • 同犯 ผู้ร่วมกระทำความผิด
 • 学者 ผู้เรียน
 • 患者 ผู้ป่วย
 • 支持者 ผู้สนับสนุน
 • 校长 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • 制片人 ผู้สร้างหนัง
 • 导演 ผู้กำกับการแสดง
 • 勇者 ผู้กล้า
 • 逃生者 ผู้รอดชีวิต
 • 候选人 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 目击者 ผู้เห็นเหตุการณ์
 • 大人 ผู้ใหญ่
 • 成人 ผู้บรรลุนิติภาวะ
 • 主持人 ผู้จัดรายการ
 • 经理 ผู้จัดการ
 • 监考 ผู้คุมสอบ
 • 帮手 ผู้ช่วย
 • 专家 ผู้เชี่ยวชาญ
 • 卖主 ผู้ขาย
 • 买主 ผู้ซื้อ
 • 乘客 ผู้โดยสาร
 • 读者 ผู้อ่าน
 • 长辈 ผู้สูงอายุ
 • 驾驶者 ผู้ขับขี่
 • 伟人 ผู้ยิ่งใหญ่
 • 恩人 ผู้มีพระคุณ
 • 法官 ผู้พิพากษา
 • 违者 ผู้ฝ่าฝืน
 • 领袖 ผู้นำ
 • 宗教领袖 ผู้นำศาสนา
 • 业者 ผู้ประกอบการ
 • 民代 ผู้แทนราษฎร์
 • 魁首 ผู้นำ/ประมุข
 • 失业者 ผู้ตกงาน
 • 劳动者 ผู้ใช้แรงงาน
 • 译者 ผู้แปล
 • 贵人 ผู้สูงศักดิ์
 • 原作者 ผู้ประพันธ์เดิม
 • 作者 ผู้แต่ง ผู้ประพันธ์ ผู้เขียน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *