ศัพท์จีนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ” นัก……” ค่ะ

 • 政治家 zhèngzhìjiā นักการเมือง
 • 运动员 yùndòngyuán นักกีฬา
 • 国家队运动员 guójiāduìyùndòngyuán นักกีฬาทีมชาติ
 • 法学家 fǎxuéjiā นักกฏหมาย
 • 侦探 zhēntàn นักสืบ
 • 商人 shāngrén นักธุรกิจ
 • 演员 yǎnyuán นักแสดง
 • 男演员 nányǎnyuán นักแสดงชาย
 • 女演员 nǚyǎnyuán นักแสดงหญิง
 • 歌手 gēshǒu นักร้อง
 • 学生 xuéshēng นักเรียน
 • 飞行员 fēixíngyuán นักบิน
 • 宇航员 yǔhángyuán นักบินอวกาศ
 • 作曲家 zuòqǔjiā นักแต่งเพลง
 • 哲学家 zhéxuéjiā นักปรัชญา
 • 魔术师 móshùshī นักมายากล
 • 科学家 kēxuéjiā นักวิทยาศาสตร์
 • 音乐家 yīnyuèjiā นักดนตรี
 • 发明家 fāmíngjiā นักประดิษฐ์
 • 心理学家 xīnlǐxuéjiā นักจิตวิทยา
 • 社会福利工作者 shèhuìfúlìgōngzuòzhě นักสังคมสงเคราะห์
 • 文学家 wénxuéjiā นักวรรณคดี
 • 记者 jìzhě นักข่าว นักหนังสือพิมพ์
 • 思想家 sīxiǎngjiā นักคิด
 • 评论家 pínglùnjiā นักวิจารณ์
 • 漫画家 mànhuàjiā นักเขียนการ์ตูน
 • 小说家 xiǎoshuōjiā นักเขียนนวนิยาย
 • 旅游者 lǚyóuzhě นักท่องเที่ยว
 • 拳手 quánshǒu นักมวย
 • 考古学家 kǎogǔxuéjiā นักโบราณคดี
 • 植物学家 zhíwùxuéjiā นักพฤกษาศาสตร์
 • 扒手 páshǒu นักล้วง
 • 骗子 piànzi นักต้มตุ๋น สิบแปดมงกุฏ
 • 囚犯 qiúfàn นักโทษ
 • 地质学家 dìzhìxuéjiā นักธรณีวิทยา
 • 物理学家 wùlǐxuéjiā นักฟิสิกส์
 • 历史学家 lìshǐxuéjiā นักประวัติศาสตร์
 • 生物学家 shēngwùxuéjiā นักชีววิทยา
 • 化学家 huàxuéjiā นักเคมี
 • 数学家 shùxuéjiā นักคณิตศาสตร์
 • 天文学家 tiānwénxuéjiā นักดาราศาสตร์

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *