กลุ่มลักษณะนามจีนที่ใข้กับเสื้อผ้า, เครื่องแต่งกายค่ะ

1) ลักษณะนามของเสื้อผ้าโดยทั่วไป ในภาษาจีนจะใช้ว่า “件” jiàn เช่น

 • 一件雨衣 yī jiàn yǔyī เสื้อกันฝน 1 ตัว
 • 两件衬衫 liǎng jiàn chènshān เสื้อเชิ้ต 2 ตัว
 • 一件背心 yī jiàn bèixīn เสื้อกั๊ก 1 ตัว

2) ลักษณะนามของเสื้อผ้าที่เป็นชุด ในภาษาจีนจะใช้ว่า “套” tào เช่น

 • 两套睡衣 liǎng tào shuìyī ชุดนอน 2 ชุด
 • 一套西服 yī tào xīfú ชุดสูท 1 ชุด
 • 一套军服 yī tào jūnfú ชุดทหาร 1 ชุด
 • 一套衣服 yī tào yīfu เสื้อผ้า 1 ชุด

3) ลักษณะนามสำหรับผ้าที่มีลักษณะเป็นผืน เช่น ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะยาวๆเช่น กระโปรง กางเกง เข็มขัด ในภาษาจีนจะใช้ว่า ” 条 ” tiáo เช่น

 • 一条围巾 yītiáo wéijīn ผ้าพันคอ 1 ผืน
 • 一条裤子 yītiáo kùzi กางเกง 1 ตัว
 • 一条裙子 yītiáo qúnzi กระโปรง 1 ตัว
 • 一条短裤 yītiáo duǎnkù กางเกงขาสั้น 1 ตัว
 • 一条腰带 yītiáo yāodài เข็มขัด 1 เส้น

4) ลักษณะนามสำหรับถุงเท้า รองเท้าหรือสิ่งที่เป็นคู่ ในภาษาจีนจะใช้ว่า “双 ” shuāng เช่น

 • 三双袜子 sān shuāng wàzi ถุงเท้า 3 คู่
 • 两双耳环 liǎng shuāng ěrhuán ตุ้มหู 2 คู่
 • 一双鞋子 yīshuāng xiézi รองเท้า 1 คู่

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *