ชื่อเว็บไซต์ [Chinese websites name]

ชื่อภาษาจีนเว็บไซต์ชื่อดังที่เราควรรู้

  • 谷歌  [Gǔgē]  Google
  • 必应  [Bìyìng] Bing
  • 雅虎  [Yǎhǔ] Yahoo
  • 脸书  [Liǎnshū] Facebook
  • 维基百科  [Wéijībǎikē] Wikipedia

เว็บไซต์ชื่อดังของจีน

  • 百度  [Bǎidù]  Google กูลเกิลของจีน
  • 优酷  [Yōukù]  YouTube ของจีน
  • 淘宝  [Táobǎo] eBay อีเบย์ของจีน
  • 阿里巴巴  [Ālǐbābā]  รวม eBay และ Amazon เข้าด้วยกัน
  • 新浪微博  [Xīnlàng wēibó] Sina Weibo (รวม  Twitter และ Facebook เข้าด้วยกัน)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *