แจกศัพท์จีน : กระทรวงต่างๆในประเทศไทยค่ะ

 • 农业部 nóngyèbù กระทรวงเกษตร
 • 农业与合作部 nóngyè yǔ hézuò bù กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 社会发展与人民安全部 shèhuì fāzhǎn yǔ rénmín ānquán bù กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 旅游与体育部  lǚyóu yǔ tǐyù bù  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 外交部 wàijiāobù กระทรวงการต่างประเทศ
 • 文化部 wénhuàbù กระทรวงวัฒนธรรม
 • 商业部 shāngyèbù กระทรวงพาณิชย์
 • 司法部 sīfǎbù กระทรวงยุติธรรม
 • 能源部 néngyuánbù กระทรวงพลังงาน
 • 自然资源与环境部  zìrán zīyuán yǔ huánjìng bù  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 卫生部 wèishēngbù กระทรวงสาธารณสุข
 • 工业部 gōngyèbù กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 科学与科技部 kēxué yǔ kējì bù กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 劳工部 láogōngbù กระทรวงแรงงาน
 • 交通部 jiāotōngbù กระทรวงคมนาคม
 • 财政部 cáizhèngbù กระทรวงการคลัง
 • 国防部 guófángbù กระทรวงกลาโหม
 • 内务部 nèiwùbù กระทรวงมหาดไทย
 • 教育部 jiàoyùbù  กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *