คำพ้องรูปจีน(อักษรจีนหลายเสียง) ค่ะ^_^
量 อ่านได้สองเสียงคือ liáng, liàng
1) liáng ถ้าอ่านออกเสียงนี้จะมีความหมายว่า การวัด(ขนาด),อุปกรณ์เกี่ยวกับการชั่ง/ตวง/วัด ,พิจารณา ประเมิน กะ
เช่น
1.1) การวัด…

 • 测量 cèliáng วัด
 • 计量 jìliáng วัด
 • 量体温 liángtǐwēn วัดอุณหภูมิ
 • 量血压 liángxuèyā วัดความดัน

1.2) อุปกรณ์เกี่ยวกับชั่ง/ตวง/วัด

 • 量杯 liángbēi ถ้วยตวง
 • 量筒 liángtǒng ภาชนะตวงของเหลวทรงกระบอกที่แบ่งขีดบอกปริมาณ

1.3) พิจารณา ประเมิน กะ

 • 估量 gūliáng ประเมิน กะ
 • 酌量 zhuóliáng พิจารณา กะ

2) liàng ถ้าอ่านออกเสียงนี้จะมีความหมายว่า ปริมาณ,สำนวนจีน
เช่น
2.1) ปริมาณ

 • 数量 shùliàng จำนวน/ปริมาณ
 • 质量 zhìliàng ปริมาณ
 • 流量 liúliàng ปริมาณน้ำไหล
 • 定量研究 dìngliàngyánjiū วิจัยเชิงปริมาณ
 • 降雨量 jiàngyǔliàng ปริมาณน้ำฝน
 • 饭量 fànliàng ปริมาณอาหารที่คนหนึ่งๆรับประทานได้ภายในมื้อหนึ่งๆ
 • 量变 liàngbiàn การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณ

2.2) สำนวนจีน

 • 量力而行 liànglì ér xíng ทำตามกำลังของตน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *