วันนี้จะเสนอคำว่า 扫 อ่านได้สองเสียงคือ sǎo, sào
1) sǎo ถ้าอ่านออกเสียงนี้จะมีความหมายเกี่ยวกับกวาด(กริยา) ทำความสะอาดสแกน เซ็ง
เช่น

 • 扫兴 sǎoxìng เซ็ง หมดอารมณ์
 • 扫射 sǎoshè ยิงกราด
 • 扫墓 sǎomù ทำความสะอาดสุสานและเซ่นไหง้ผู้ล่วงลับ
 • 扫描 sǎomiáo สแกน
 • 扫描仪 sǎomiáoyí สแกนเนอร์
 • 扫视 sǎoshì มองกวาดไปรอบๆ
 • 扫地 sǎodì กวาดพื้น
 • 扫荡 sǎodàng กวาดล้าง
 • 扫雷 sǎoléi กวาดทุ่นระเบิด
 • 扫雷舰 sǎoléijiàn เรือกวาดทุ่นระเบิด

2) sào ถ้าอ่านออกเสียงนี้จะมีความหมายเกี่ยวกับไม้กวาด ดาวหาง
เช่น

 • 扫帚 sàozhou ไม้กวาด
 • 扫帚星 sàozhouxīng ดาวหาง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *