การประนมมือไหว้นั้น ฝ่ามือทั้งสองข้างจะต้องทาบทับกัน ปลายนิ้วทาบสนิทกัน ทำหลังมือให้โป่งออกเล็กน้อย ไม่้ต้องมากเป็นดอกบัวตูมและไม่แบนราบเป็นใบไม้ และในการยกมือขึ้นมาไว้ จะมีด้วยกัน ๓ ระดับ ขึ้นอยู่กับว่า ไหว้ใคร คือ
双手合十的敬礼,双掌对合,手指对齐。让掌背面稍微凸出,不必如未开的莲花那么膨出,又没有树叶那么平坦。然后升起双手,依照对象身份把双掌的高度分为三 个位置如下:

๑. ไหว้พระ ประนมมือขึ้น ก้มศีรษะ จรดหัวแม่มือที่กลางหว่างคิ้ว นิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผาก ก้มหัวให้หน้าขนานกับพื้น ค้อมหลังพอประมาณ
1)对和尚敬礼时,低头而将拇指尖放在双边眉毛的中间位置,食指置于前额上部。跟地平行地低头,适度地弯曲背部。

๒. ไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส เช่นเดียวกับการไหว้พระ แต่นิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูก นิ้วชี้จดหว่างคิ้ว
2)对长辈与尊重的人敬礼时,如对和尚敬礼的动作一模一样,而拇指放在鼻尖位置,食指置于双边眉毛的中间位置。

๓. ไหว้บุคคลทั่วไปและผู้เสมอกัน ประนมมือขึ้น ก้มศีรษะเล็กน้อย หัวแม่มือจรดที่ปลายคาง นิ้วชี้แตะที่จมูก ค้อมหลังพอประมาณ
3)对普通人以及同等同辈者敬礼时,双手合十起来并稍微低头,拇指放在下巴的位置,食指碰触鼻尖。

เครดิต : อาจารย์ต้นค่ะ (Amfool Stamton )
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *