การตั้งคำถามในภาษาจีนแบบง่ายๆ

  • what=什么 อะไร
  • when=什么时候 เมื่อไหร่
  • where=什么地方 ,何处,哪里 ที่ไหน
  • why=为什么 เพราะอะไร
  • who=谁 ,何人 ใคร
  • whose=谁的 ของใคร
  • which=哪一个,哪个 อันไหน

*** แต่คำว่า 哪里哪里 ไม่ได้เป็นการตั้งคำถามนะคะ คำนี้จะมีความหมายไปในเชิงถ่อมตัวเวลามีคนชมเรา ^_^
谦虚 หรือการถ่อมตัว เป็นคุณธรรมที่มีมาแต่โบราณกาลของจีน จีนมีคำพังเพยว่า การถ่อมตัวจะได้ประโยชน์ การหยิ่งยโสจะได้รับความเสียหาย การถ่อมตัวเห็นได้จากการยอมรับข้อเสนอและการติเตียนของผู้อื่น มีสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติต่อผู้อื่น แม้ในยามที่ได้รับการชื่นชมหรือยกย่องจากผู้อื่น ชาวจีนก็มักจะถ่อมตัว โดยจะตอบว่า 过奖了,我做得还很不够 。และ 哪里,哪里 。เป็นต้น ซึ่งหมายความว่า ไม่หรอก แค่พอทำได้ หรือ ต้องพัฒนาอีกเยอะ ฯลฯ อ้างอิงจาก thai.cri.cn)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *