หลากหลายความหมายของคำว่า 驕傲 เจียวอ้าว ,jiāo’ào
1) หยิ่งยโส,เย่อหยิ่ง,อวดดี,คิดว่าตัวเองเก่ง จึงดูถูกคนอื่น ทะนงตน (ความหมายลบ)
เช่น
他很驕傲,不理睬別人。
tā hěn jiāo’ào, bù lǐcǎi biérén
เขาหยิ่งยโสมาก ไม่สนใจคนอื่น
虛心使人進步,驕傲使人落後。
xūxīn shǐ rén jìnbù, jiāo’ào shǐ rén luòhòu
ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้มนุษย์เจริญก้าวหน้า ,ความเย่อหยิ่งทะนงตนทำให้มนุษย์ล้าหลัง

2) ภาคภูมิใจ (พ้องความหมายกับคำว่า 自豪 zìháo) (ความหมายบวก)
เช่น
我為你驕傲。
wǒ wèi nǐ jiāo’ào
ฉันภูมิใจในตัวคุณ/เธอ
我為你感到非常驕傲。
wǒ wèi nǐ gǎndào fēicháng jiāo’ào
ผมรู้สึกภูมิใจในตัวคุณมาก
媽媽為有這樣好的兒子而感到驕傲。
māmā wèi yǒu zhèyàng hǎo de érzi ér gǎndào jiāo’ào
คุณแม่รู้สึกภาคภูมิใจที่มีลูกชายดีเช่นนี้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>