หลากหลายความหมายของคำว่า 面 (เมี่ยน, miàn) ค่ะ

1) ด้าน…./ ข้าง…. เช่น

 • 後面 hòumiàn ข้างหลัง
 • 裡面 lǐmiàn ข้างใน
 • 前面 qiánmiàn ข้างหน้า
 • 外面 wàimiàn ข้างนอก
 • 上面 shàngmiàn ข้างบน
 • 下面 xiàmiàn ข้างล่าง

2) หน้า ,ใบหน้า เช่น

 • 面部 miànbù ใบหน้า
 • 面談 miàntán คุยกันต่อหน้า
 • 面色 miànsè สีหน้า
 • 面試 miànshì สอบสัมภาษณ์ (ส่วนใหญ่ต้องทำต่อหน้ากรรมการสัมภาษณ์)
 • 面紗 miànshā ผ้าคลุมหน้า
 • 面對 miànduì เผชิญหน้า
 • 面熟 miànshú คุ้นๆหน้า
 • 面前 miànqián ต่อหน้า
 • 面貌 miànmào โฉมหน้า
 • 面孔 miànkǒng ใบหน้า
 • 面具 miànjù หน้ากาก

3) แป้งจากพืชทั้งหลาย,อาหารจำพวกแป้ง เช่น

 • 麵包 miànbāo ขนมปัง (ทำมาจากแป้ง)
 • 麵條 miàntiáo บะหมี่ เส้นหมี่ (ทำมาจากแป้ง)
 • 方便麵 fāngbiànmiàn บะหมี่สำเร็จรูป
 • 乾麵 gānmiàn บะหมี่แห้ง
 • 湯麵 tāngmiàn บะหมี่น้ำ
 • 炒麵 chǎomiàn หมี่ผัด
 • 麵粉 miànfěn แป้งหมี่ ,แป้งข้าวสาลี

4) ใช้เป็นลักษณะนามจีน
4.1) 用於扁平的東西 ใช้กับสิ่งของที่แบนราบ ,เรียบ เช่น

 • 鏡子 jìngzi กระจกเงา
 • 玻璃 bōli กระจก
 • 鑼 luó ฆ้อง
 • 牆壁 qiángbì กำแพง
 • 鼓 gǔ กลอง
 • 旗子 qízi ธง

4.2) 用於會見的次數 ใช้กับจำนวนครั้งของการพบหน้ากัน เช่น

 • 見過一面 jiànguòyīmiàn เคยพบแค่ครั้งเดียว
 • 見過她兩面 jiànguòtāliǎngmiàn เคยพบหน้าหล่อน2ครั้ง

5) พื้นผิวของวัตถุ เช่น

 • 水面 shuǐmiàn พื้นผิวน้ำ
 • 地面 dìmiàn พื้นผิวโลก
 • 路面 lùmiàn พื้นผิวถนน
 • 桌面 zhuōmiàn พื้นผิวโต๊ะ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>