ถ้าหากเราใช้ 補 bǔ ในการผสมคำ มันจะมีความหมายว่า ปะ, เสริม/เติมให้สมบูรณ์ ,ชดเชย ,บำรุง เช่น

1) ปะ

  • 補丁 bǔdīng รอยปะ,ผ้าปะ,ปะ

2) ซ่อม

  • 補選 bǔxuǎn เลือกตั้งซ่อม
  • 補考 bǔkǎo สอบซ่อม

3) เสริม /เติมให้สมบูรณ์ 補充 bǔchōng เพิ่มเติม/เสริม 補給 bǔjǐ การเสริมกำลุัวยุทโธปกรณ์และเสบียงอาหาร 增補 zēngbǔ เสริมส่วนที่ขาด 填補 tiánbǔ เติมส่วนที่ขาดให้เต็ม 補習 bǔxí กวดวิชา เรียนเพิ่มเติม เรียนเสริม

4) ชดเชย 補課 bǔkè สอนชดเชย 補假 bǔjià วันหยุดชดเชย 補償 bǔcháng ชดเชย/ ทดแทน 補休 bǔxiū หยุดพักชดเชย

5) บำรุง

  • 補藥 bǔyào ยาบำรุง (補=บำรุง +葯 =ยา => คำนี้ให้แปลจากหลังมาหน้า ยาบำรุง)
  • 補血 bǔxuè บำรุงเลือด (補=บำรุง + 血=เลือด)
  • 補身 bǔshēn บำรุงร่างกาย (補=บำรุง + 身(ย่อมาจาก身體=ร่างกาย )

***เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินโฆษณายาจีน “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” ซึ่งในภาษาจีนก็คือ “久正補身膠囊” jiǔ zhèng bǔ shēn jiāonáng (久正 จิ่วเจิ้ง(ชื่อเฉพาะ),補身 บำรุงร่างกาย ,膠囊 แคปซูล) => ยาแคปซูลบำรุงร่างกายจิ่วเจิ้ง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>