比字兩把刀

比字兩把刀

比字兩把刀
อักษรเปรียบเทียบ(比) เสมือนกับมีดสองเล่ม
一把傷他人
เล่มหนึ่งทำร้ายผู้อื่น
一把傷自身
เล่มหนึ่งทำร้ายตนเอง
若尋求幸福
หากคิดจะหาความสุขแล้วล่ะก็
從不比較開始。
ต่อไปก็เลิกเปรียบเทียบกับผู้อื่นซะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>