หลากหลายความหมายของคำว่า 死 (สื่อ, sǐ) ค่ะ

1) (สิ่งมีชีวิต) เสียชีวิต/ตาย/ดับ (ตรงข้ามกับ 生,活 มีชีวิต ) เช่น

 • 人死不能復生 rén sǐ bùnéng fùshēng คนตายแล้วมิอาจฟื้นคืน
 • 花枯死了 huā kūsǐle ดอกไม้เหี่ยวแห้งตาย
 • 這棵樹死了zhè kē shù sǐle ต้นไม้ต้นนี้นี้ตายแล้ว
 • 死火山 sǐhuǒshān ภูเขาไฟที่ดับแล้ว
 • 死屍 sǐshī ศพ
 • 死人 sǐrén คนตาย
 • 死者 sǐzhě ผู้ตาย
 • 死亡 sǐwáng ตาย
 • 死訊 sǐxùn ข่าวมรณกรรม

2) ไม่ลงรอยกัน เช่น

 • 死敵 sǐdí ศัตรูคู่อาฆาต
 • 死對頭 sǐduìtóu ศัตรูคู่อาฆาต

3) ไม่สนใจชีวิต/แลกด้วยชีวิต/ สู้ตาย เช่น

 • 死戰 sǐzhàn สู้รบด้วยชีวิต
 • 死守 sǐshǒu รักษาฐานที่มั่นอย่างสุดชีวิต

4) ยืนหยัดไม่เปลี่ยนแปลง (แม้ตัวตาย) เช่น

 • 死不認輸 sǐ bù rènshū ถึงตายก็ไม่ยอมแพ้
 • 死不認錯 sǐ bù rèncuò ถึงตายก็ไม่ยอมรับผิด

5) แสดงระดับถึงขีดสุด เช่น

 • 吵死了 chǎosǐle หนวกหูสุดๆ
 • 高興死了gāoxìngsǐle ดีใจสุดขีด
 • 熱死了rèsǐle ร้อนสุดๆ

6) แข็งทื่อ ทื่อ ไม่คล่อง ดื้อรั้น เข่น

 • 死板 sǐbǎn แข็งทื่อ ไร้ชีวิตชีวา
 • 死腦筋 sǐnǎojīn สมองทึ่มทื่อ
 • 死硬 sǐyìng แข็งทื่อ ดื้อรั้น
 • 死心眼兒 sǐ xīn yǎnr หัวรั้น คนหัวรั้น

7) ตัน (ไม่สามารถผ่านไปได้) เช่น

 • 死胡同 sǐhútòng ซอยตัน
 • 死路 sǐlù ทางตัน
 • 死路一條 sǐlùyītiáo ทางตัน

8) สิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (ตายตัว) ,ไม่ยืดหยุ่น เช่น

 • 開會的時間要定死。 kāihuì de shíjiān yào dìng sǐ เวลาประชุมต้องกำหนดตายตัวแน่นอน
 • 死規矩 sǐguīju กฎตายตัวไม่ยืดหยุ่น
 • 死記硬背 sǐjìyìngbèi ท่องจำตายตัว

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>