หลากหลายความหมายของ 有意思 โหย่วอี้สึ, yǒuyìsi ค่ะ

1) มีความหมาย
เช่น
他的講話雖然簡短可是非常有意思。
Tā de jiǎnghuà suīrán jiǎnduǎn kěshì fēicháng yǒuyìsi
คำพูดของเขาแม้จะสั้น แต่ก็มีความหมายมาก

2) สนุก
เช่น
那個電視節目很有意思。
nàgè diànshì jiémù hěn yǒuyìsi
รายการโทรทัศน์รายการนั้นสนุกมาก

3) มีใจ
เช่น
他對你有意思,你不知道嗎?
tā duì nǐ yǒuyìsi, nǐ bù zhīdào ma
เขามีใจให้คุณ คุณไม่รู้หรอกหรือ?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>