หลากหลายความหมายของคำว่า 親 ชิน, qīn ค่ะ

1) มีความสัมพันธ์หรือสนิทสนมกัน,เป็นญาติกัน เกี่ยวดองกัน สายเลือดเดียวกัน ,และยังใช้เป็นคำเรียกญาติด้วย เช่น

 • 親戚 qīnqī ญาติ
 • 親人 qīnrén ญาติพี่น้อง
 • 親友 qīnyǒu ญาติมิตร
 • 親屬 qīnshǔ ญาติทางสายเลือด
 • 親切 qīnqiè สนิทสนม
 • 親密 qīnmì สนิทสนม
 • 親近 qīnjìn สนิทกัน
 • 親昵 qīnnì สนิทกันมาก

2) วางไว้หน้าอวัยวะในร่างกาย จะหมายถึง ทำกริยานั้นด้วยตนเอง เช่น

 • 親眼 qīnyǎn เห็นด้วยตาของตัวเอง,เห็นกับตา
 • 親耳 qīn ěr ได้ยินด้วยหูของตัวเอง,ได้ยินมากับหู
 • 親手 qīnshǒu ทำด้วยมือของตัวเอง
 • 親口 qīnkǒu พูดเอง พูดด้วยปากของตัวเอง

3) จูบ จุมพิต เช่น

 • 親吻 qīnwěn จูบ จุมพิต
 • 親嘴 qīnzuǐ จูบ
 • 讓我親一親 ràngwǒqīnyīqīn ให้ฉันจูบหน่อย
 • 親親我 qīnqīnwǒ จูบฉันหน่อยสิ (ภาษาแชท=775)

4) ที่รัก เช่น

 • 親愛 qīn’ài ที่รัก

5) หมั้น,แต่งงาน เช่น

 • 結親 jiéqīn สมรส(สองครอบครัว), ผูกเป็นญาติด้วยการแต่งงานกัน
 • 定親 dìngqīn หมั้น(พ่อแม่เป็นฝ่ายจัดการให้)
 • 親事 qīnshì เรื่องการแต่งงาน
 • 娶親 qǔqīn แต่งภรรยา

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>