事在人為

事在人為

事在人為。
สรรพสิ่งอยู่ที่คนกำหนด

要得富貴福澤,天主張,由不得我 ; 要做賢人君子,我主張,由不得天。
จะร่ำรวยมากมีโชคลาภวาสนาเท่าใด ขึ้นกับฟ้าลิขิต ไม่ได้ขึ้นกับข้า จะเป็นคนดีมีปัญญาเป็นปราชญ์ ขึ้นกับตัวข้าเอง ไม่ได้ขึ้นกับฟ้า

指事情要靠人去做的。在一定的條件下,事情能否做成要看人的主觀努力如何。 可以給人以自信,樹立信心。
หมายถึง สิ่งต่าง ๆต้องอาศัยคนไปทำ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้ เรื่องนั้นจะทำได้สำเร็จหรือไม่ ย่อมขึ้นกับความมานะพยายามของตัวเราเอง เป็นคำที่ใช้เพื่อให้กำลังใจผู้ฟัง ให้เขาเชื่อมั่นในตนเอง

出處 : 明•馮夢龍《東周列國志》第六十九回:“事在人為耳,彼朽骨者何知。” 常與“命由天定”合用,形容命運由天定,成事在於人為。

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>