อักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะ 烏 wū VS 鳥 niǎo

1) 烏 wū => สีดำ,อีกา,ชาอูหลง เช่น
1.1) สีดำ,ดำ

 • 烏黑 wūhēi ดำสนิท
 • 烏雲 wūyún เมฆดำ

1.2) อีกา (นกตัวที่มีสีดำ)

 • 烏鴉 wūyā อีกา (แต่ถ้า 烏鴉嘴 Wūyā zuǐ จะหมายถึง ปากปีจอ, ปากหมา, ปากเสีย)

1.3) ชาอูหลง

 • 烏龍茶 wūlóngchá ชาอูหลง (แต่คนไทยชอบอ่านเพี้ยนเป็น”อู่หลง”!!!)

2) 鳥 niǎo => นก เช่น

 • 鳥兒 niǎor นก
 • 鳥類 niǎolèi สัตว์จำพวกนก
 • 鳥糞 niǎofèn ขี้นก
 • 鳥籠 niǎolóng กรงนก
 • 鳥巢 niǎocháo รังนก

***ศัพท์จีนที่มีความหมายเกี่ยวกับนกประเภทต่างๆมักจะมีอักษร”鳥” เป็นส่วนประกอบของคำค่ะ เช่น

 • 鴿子 Gēzi นกพิราบ
 • 鸛 Guàn นกกระสา
 • 鷹 Yīng นกอินทรี
 • 鸚鵡 Yīngwǔ นกแก้ว
 • 鴕鳥 Tuóniǎo นกกระจอกเทศ
 • 禿鷲 Tūjiù อีแร้ง
 • 鴛鴦 Yuānyāng นกเป็ดน้ำ

สอนวิธีจำง่ายๆค่ะ^^ สังเกตดีๆว่าอักษร 鳥 niǎo และ 烏 wū แตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่มีจุดสีดำเล็กๆ ซึ่งจุดสีดำเล็กๆนั้นจะใช้แทนดวงตาของนก ส่วนอักษร 烏 wū ไม่มีจุดสีดำเล็กๆ เพราะว่า อีกามันตัวสีดำ เราจึงมองไม่เห็นดวงตาของมันค่ะ อิอิ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>