ชุดคำศัพท์ที่ต้องอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนค่ะ
(ทุกๆคนคงทราบดีว่า ในภาษาจีนจะมีเครื่องหมายเสียงวรรณยุกต์พินอิน 4 เสียง แต่สังเกตให้ดีๆว่า พยางค์ที่ไม่มีเครื่องหมายเสียงวรรณยุกต์นั้นเป็นพยางค์เสียงเบา จะออกเสียงสั้นและเบากว่าพยางค์ปกติ : สรุปคือ เสียงเบา จะไม่มีการเติมวรรณยุกต์บนตัวพินอิน)
เช่น

 • 窗戶 chuānghu หน้าต่าง
 • 大夫 dàifu หมอ
 • 答應 dāying ขานรับ รับปาก
 • 答理 dāli สนใจ
 • 報酬 bàochou ค่าตอบแทน
 • 長處 chángchu ความถนัด
 • 短處 duǎnchu ข้อบกพร่อง
 • 好處 hǎochu ผลดี ประโยชน์
 • 害處 hàichu ผลเสีย
 • 益處 yìchu ประโยชน์
 • 蒼蠅 cāngying แมลงวัน
 • 稱呼 chēnghu เรียก
 • 出息 chūxi อนาคต
 • 認識 rènshi รู้จัก
 • 知識 zhīshi ความรู้
 • 豆腐 dòufu เต้าหู้
 • 東西 dōngxi สิ่งของ
 • 乾巴 gānba แห้งแล้ง
 • 甘蔗 gānzhe อ้อย
 • 耳朵 ěrduo หู
 • 嘮叨 láodao บ่น
 • 骨頭 gǔtou กระดูก
 • 枕頭 zhěntou หมอน
 • 胳膊 gēbo แขน
 • 姑娘 gūniang หญิงสาว
 • 和尚 héshang พระสงฆ์
 • 蘑菇 mógu เห็ด
 • 明白 míngbai เข้าใจ
 • 狐狸 húli สุนัขจิ้งจอก
 • 咳嗽 késou ไอ (อาการ)
 • 力氣 lìqi กำลัง
 • 戒指 jièzhi แหวน
 • 朋友 péngyou เพื่อน
 • 屁股 pìgu ก้น
 • 行李 xíngli สัมภาระ , กระเป๋าเดินทาง
 • 休息 xiūxi พักผ่อน
 • 消息 xiāoxi ข่าวคราว
 • 喜歡 xǐhuan ชอบ
 • 娃娃 wáwa ตุ๊กตา เด็กเล็ก
 • 暖和 nuǎnhuo อบอุ่น
 • 漂亮 piàoliang สวย
 • 便宜 piányi ราคาถูก
 • 嚇唬 xiàhu ขู่
 • 月亮 yuèliang พระจันทร์
 • 嘴巴 zuǐba ปาก
 • 下巴 xiàba คาง
 • 尾巴 wěiba หาง
 • 啞巴 yǎba คนใบ้
 • 丈夫 zhàngfu สามี
 • 意思 yìsi ความหมาย
 • 招呼 zhāohu ทักทาย
 • 早晨 zǎochen ตอนเช้า รุ่งอรุณ
 • 早上 zǎoshang เช้า
 • 晚上 wǎnshang กลางคืน
 • 欺負 qīfu รังแก
 • 掃帚 sàozhou ไม้กวาด
 • 師傅 shīfu อาจารย์
 • 舒服 shūfu สบาย
 • 衣服 yīfu เสื้อผ้า
 • 疏忽 shūhu ประมาท
 • 打扮 dǎban แต่งตัว
 • 蘿蔔 luóbo หัวผักกาด
 • 馬虎 mǎhu สะเพร่า
 • 力量 lìliang กำลัง
 • 模糊 móhu เลือนราง
 • 親戚 qīnqi ญาติ
 • 頭髮 tóufa เส้นผม
 • 駱駝 luòtuo อูฐ
 • 客氣 kèqi เกรงใจ
 • 規矩 guīju ขนบธรรมเนียมประเพณี, จารีตประเพณี
 • 覺得 juéde รู้สึกว่า
 • 記得 jìde จำได้
 • 巴不得 bābude หวังเป็นอย่างยิ่ง
 • 捨不得 shěbude เสียดาย ทิ้งไม่ลง
 • 捨得 shěde ไม่เสียดาย ทิ้งลงได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>