ศัพท์จีนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ” นัก……” ค่ะ

 • 政治家 zhèngzhìjiā นักการเมือง
 • 運動員 yùndòngyuán นักกีฬา
 • 國家隊運動員 guójiāduìyùndòngyuán นักกีฬาทีมชาติ
 • 法學家 fǎxuéjiā นักกฏหมาย
 • 偵探 zhēntàn นักสืบ
 • 商人 shāngrén นักธุรกิจ
 • 演員 yǎnyuán นักแสดง
 • 男演員 nányǎnyuán นักแสดงชาย
 • 女演員 nǚyǎnyuán นักแสดงหญิง
 • 歌手 gēshǒu นักร้อง
 • 學生 xuéshēng นักเรียน
 • 飛行員 fēixíngyuán นักบิน
 • 宇航員 yǔhángyuán นักบินอวกาศ
 • 作曲家 zuòqǔjiā นักแต่งเพลง
 • 哲學家 zhéxuéjiā นักปรัชญา
 • 魔術師 móshùshī นักมายากล
 • 科學家 kēxuéjiā นักวิทยาศาสตร์
 • 音樂家 yīnyuèjiā นักดนตรี
 • 發明家 fāmíngjiā นักประดิษฐ์
 • 心理學家 xīnlǐxuéjiā นักจิตวิทยา
 • 社會福利工作者 shèhuìfúlìgōngzuòzhě นักสังคมสงเคราะห์
 • 文學家 wénxuéjiā นักวรรณคดี
 • 記者 jìzhě นักข่าว นักหนังสือพิมพ์
 • 思想家 sīxiǎngjiā นักคิด
 • 評論家 pínglùnjiā นักวิจารณ์
 • 漫畫家 mànhuàjiā นักเขียนการ์ตูน
 • 小說家 xiǎoshuōjiā นักเขียนนวนิยาย
 • 旅遊者 lǚyóuzhě นักท่องเที่ยว
 • 拳手 quánshǒu นักมวย
 • 考古學家 kǎogǔxuéjiā นักโบราณคดี
 • 植物學家 zhíwùxuéjiā นักพฤกษาศาสตร์
 • 扒手 páshǒu นักล้วง
 • 騙子 piànzi นักต้มตุ๋น สิบแปดมงกุฏ
 • 囚犯 qiúfàn นักโทษ
 • 地質學家 dìzhìxuéjiā นักธรณีวิทยา
 • 物理學家 wùlǐxuéjiā นักฟิสิกส์
 • 歷史學家 lìshǐxuéjiā นักประวัติศาสตร์
 • 生物學家 shēngwùxuéjiā นักชีววิทยา
 • 化學家 huàxuéjiā นักเคมี
 • 數學家 shùxuéjiā นักคณิตศาสตร์
 • 天文學家 tiānwénxuéjiā นักดาราศาสตร์

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>