คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เวลาสลับตำแหน่งกันแล้ว มีความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ

1) 語法 (yǔfǎ) กับ 法語 (fǎyǔ)
เช่น
1.1) 語法 yǔfǎ = ไวยากรณ์
ตัวอย่างประโยค
我覺得漢語語法比較難。
wǒ juéde hànyǔ yǔfǎ bǐjiào nán
ฉันรู้สึกว่า ไวยากรณ์จีนค่อนข้างยาก
(漢語語法 ไวยากรณ์จีน)

1.2) 法語 fǎyǔ = ภาษาฝรั่งเศส
ตัวอย่างประโยค
你會說法語嗎?
nǐ huì shuō fǎyǔ ma
คุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหม?

2) 故事 (gùshì) กับ 事故 (shìgù)
เช่น
2.1) 故事 gùshì =นิทาน เรื่องราว
ตัวอย่างประโยค
每個孩子都喜歡聽故事。
měi gè háizi dōu xǐhuan tīng gùshì
เด็กๆทุกคนล้วนชอบฟังนิทาน

2.2) 事故 shìgù = อุบัติเหตุ
ตัวอย่างประโยค
在這次交通事故中沒有人受重傷。
zài zhè cì jiāotōng shìgù zhōng méiyǒu rén shòu zhòngshāng
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจรในครั้งนี้
(重傷=บาดเจ็บสาหัส, 交通事故=อุยัติเหตุจราจร)

3) 牛奶 (niúnǎi) กับ 奶牛 (nǎiniú)
เช่น
3.1) 牛奶 niúnǎi = นมวัว (แปลจากหลังมาหน้า)
ตัวอย่างประโยค
多喝牛奶對身體有好處。
Duō hē niúnǎi duì shēntǐ yǒu hǎochù.
ดื่มนมวัวมากๆ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

3.2) 奶牛 nǎiniú = วัวนม (แปลจากหลังมาหน้า)
ตัวอย่างประโยค
他養了幾頭奶牛。
tā yǎngle jǐ tóu nǎiniú
เขาเลี้ยงวัวนมไว้หลายตัว

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>