แจกศัพท์จีน : กระทรวงต่างๆในประเทศไทยค่ะ

 • 農業部 nóngyèbù กระทรวงเกษตร
 • 農業與合作部 nóngyè yǔ hézuò bù กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 社會發展與人民安全部 shèhuì fāzhǎn yǔ rénmín ānquán bù กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 旅遊與體育部  lǚyóu yǔ tǐyù bù  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 外交部 wàijiāobù กระทรวงการต่างประเทศ
 • 文化部 wénhuàbù กระทรวงวัฒนธรรม
 • 商業部 shāngyèbù กระทรวงพาณิชย์
 • 司法部 sīfǎbù กระทรวงยุติธรรม
 • 能源部 néngyuánbù กระทรวงพลังงาน
 • 自然資源與環境部  zìrán zīyuán yǔ huánjìng bù  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 衛生部 wèishēngbù กระทรวงสาธารณสุข
 • 工業部 gōngyèbù กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 科學與科技部 kēxué yǔ kējì bù กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 勞工部 láogōngbù กระทรวงแรงงาน
 • 交通部 jiāotōngbù กระทรวงคมนาคม
 • 財政部 cáizhèngbù กระทรวงการคลัง
 • 國防部 guófángbù กระทรวงกลาโหม
 • 內務部 nèiwùbù กระทรวงมหาดไทย
 • 教育部 jiàoyùbù  กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>