วันนี้จะเสนอคำว่า 掃 อ่านได้สองเสียงคือ sǎo, sào
1) sǎo ถ้าอ่านออกเสียงนี้จะมีความหมายเกี่ยวกับกวาด(กริยา) ทำความสะอาดสแกน เซ็ง
เช่น

 • 掃興 sǎoxìng เซ็ง หมดอารมณ์
 • 掃射 sǎoshè ยิงกราด
 • 掃墓 sǎomù ทำความสะอาดสุสานและเซ่นไหง้ผู้ล่วงลับ
 • 掃描 sǎomiáo สแกน
 • 掃描儀 sǎomiáoyí สแกนเนอร์
 • 掃視 sǎoshì มองกวาดไปรอบๆ
 • 掃地 sǎodì กวาดพื้น
 • 掃蕩 sǎodàng กวาดล้าง
 • 掃雷 sǎoléi กวาดทุ่นระเบิด
 • 掃雷艦 sǎoléijiàn เรือกวาดทุ่นระเบิด

2) sào ถ้าอ่านออกเสียงนี้จะมีความหมายเกี่ยวกับไม้กวาด ดาวหาง
เช่น

 • 掃帚 sàozhou ไม้กวาด
 • 掃帚星 sàozhouxīng ดาวหาง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>